Archív Výtvarné spektrum 2021

Informácie o podujatí

Term:
31 decembra, 2021 - 31 decembra, 2021
Adresa konania:
Štefánikova 25, Bratislava
Miesto konania:
Pistoriho palác


Kontakt:
Meno:
Ján Honza
E-mail:
honza@moska.sk
Telefón:
+421905777968

Popis podujatia

Výtvarné spektrum 2021 – výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Bratislavský samosprávny  kraj

vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

spoluorganizátor: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Štefánikova 25  –  Pistoriho palác

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie sa organizuje pod záštitou starostky Bratislava-Staré Mesto.

Dňa 25. mája 2021 v Národnom osvetovom centre odborná porota v zložení:

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD., Akad. mal. Marián Komáček a Mgr. art. Ľubomír Mati hodnotili výtvarné práce, ktoré do krajského kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021 prihlásili výtvarníci z celého Bratislavského kraja.

Do súťaže bolo prihlásených a doručených 305 diel od 92 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 135 diel, z pomedzi ktorých ocenila 9 autorov a čestné uznanie udelila ďalším 20 autorom a diela týchto autorov postupujú aj do výberu do celoštátneho kola.

V prílohách nájdete kompletné vyhodnotenie súťaže a zoznam ocenených a vystavujúcich autorov.

_____

Do súťaže sa prihlásilo 104 neprofesionálnych výtvarných tvorcov vo veku od 15 rokov s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji s 340 výtvarnými dielami. Výtvarné práce budú dodané do Národného osvetového centra v Bratislave, Nám. SNP č. 12 v Bratislave (termín doručovania prác bude vopred oznámený), následne prebehne hodnotenie odbornou porotou.

Súťaží sa v 2  vekových skupinách – súťažiaci vo veku od 15 do 25 rokov a súťažiaci od  26 rokov. Kategórie sú nasledovné: maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment.

Výstava krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2021 sa uskutoční od 9. 7. do 31. 7. 2021 vo výstavných priestoroch Pistoriho paláca, Štefánikova 25 v Bratislave. Súčasťou vernisáže výstavy – 8. 7. 2021 vo výstavných priestoroch Pistoriho paláca je aj odborný seminár s odborníkmi v oblasti výtvarného umenia spojený s odovzdávaním cien.

Výstava je verejná, vstup na ňu je voľný a Vy – milovníci výtvarného umenia, ste na ňu srdečne pozvaní.

Hlavní partneri podujatia:

  • Fond na podporu umenia – Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Organizátor podujatia:

  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.

Odborný garant a vyhlasovateľ súťaže:

  • Národné osvetové centrum                                                    

 Partner podujatia:

  • Bratislava-Staré Mesto