Predstavenie knihy Kaleidoskop vecí

9. septembra 2021 sa uskutočnilo predstavenie knihy Kaleidoskop vecí – Zbierame, prehliadame a tvoríme vzory v rakúskom Wilhelmsburger Geschirr-Museum. Kniha je jedným z výstupov projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Táto publikácia obsahuje príspevky k remeselným zbierkam vzorov v Dol­nom Rakúsku a na Slovensku. Centrom pozornosti je zdokumentovanie vzorov, ich digitálne spracovanie, ďalšie využitie a nová interpretácia tohto kultúrneho dedičstva. Deväť autoriek a autorov vybralo formy a vzory z rôznych remeselných oblastí a podrobilo ich skúmaniu.

Príspevky poskytujú informácie o vedeckom spracovaní zbierkových fondov napríklad v múzeu Museum Walzengravieranstalt Guntramsdorf – Múzeum valcovne a ryteckej dielne, v Malokarpatskom osvetovom stre­disku v Modre a v Krajinských zbierkach Dolného Rakúska. Spolupráca múzea Wilhelmsburger Geschirr Museum – Múzea riadu vo Wilhelms­burgu s umelcami či umelecké workshopy so zameraním na graffiti a ha-bánsku keramiku sprostredkúvajú pohľad na ďalší rozvoj historického dedičstva. Na príklade manufaktúry Erndt na výrobu kachľových pecí a súčasného drotárstva Evy Burtscher vidno bohatstvo, ktoré sa nach­ádza v dnešných podnikoch a jeho remeselné využitie. Kvôli dostupnosti jednotlivých vzorov a objektov z historických zbierok sú k dispozícii rôzne možnosti online katalógov a medzinárodných platforiem.

Predstavujeme Vám špeciálne zbierky z Dolného Rakúska a zo Slovenska a vyzývame všetkých, aby zbierali, prehliadali a formovali podobu spoločného kultúrneho dedičstva.