Rekonštrukcia kaštieľa v Modre

Pod oknami kaštieľa vo vnútornom nádvorí sa vďaka šikovným remeselníkom objavila zrekonštruovaná pavlač, ktorá k tejto historickej stavbe neodmysliteľne patrí už dlhé roky. Aj vďaka krásnym tepaným ozdobným tvarom, ktoré sú súčasťou zábradlí
a rámov, na ktorých je pavlač uchytená, dostáva kaštieľ po dlhej rekonštrukcii späť svoj krásny „romantický vzhľad“. Pracovníci MOSky sa tešia na chvíle, keď stredisko osvety v Modre bude môcť otvoriť svoju vynovenú bránu a v novo zrekonštruovaných priestoroch znovu privítajú na rôznych podujatiach svojich návštevníkov.