Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  • Najbližšie podujatie

Kompletné spracovanie skladací bulletin DOA 2019 – mapa, plagáty A3 sk, A3 nem, A2 sk, tabule DOA 2019 - grafické spracovanie, tlač, doprava

  • 23. 8. 2019
  • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí
Všetky plánované podujatia

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v Bratislavskom kraji.