Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Kontakty na pracovníkov MOS Modra

PhDr. Anna Píchová - riaditeľka MOS 

pichova@moska.sk / +421 905 46 77 45


Zuzana Kratochvílová - sekretariát MOS

kratochvilova@moska.sk /  +421 905 63 74 30


Jana Vengová - ekonóm MOS, námestníčka pre ekonomiku

vengova@moska.sk /  +421 905 77 79 84


Útvar záujmovo-umeleckej činnosti

Jarmila Hnatová - námestníčka pre odbornú osvetovú činnosť

hnatova@moska.sk /  +421 905 47 20 51

Darina Mladenovová

mladenovova@moska.sk /  + 421 918 97 10 90

Ján Honza

honza@moska.sk / +421 905 77 79 68

Útvar regionálneho rozvoja, publicity, vzťahy s verejnosťou, metodický a organizačný 

Roman Zatlukal

zatlukal@moska.sk / +421 917 20 00 75


Jana Glasová

glasova@moska.sk / +421 915 777 035


Digitalizačné pracovisko  

Mgr. Adriana Mendlová

mendlova@moska.sk / +421 915 777 055


Útvar výtvarný a propagačný

Ingrid Vrbňáková

vrbnakova@moska.sk /  +421 905 38 31 89


Útvar vidieckej turistiky (Centrum Malokarpatskej vínnej cesty)

Jarmila Dudová

dudova@moska.sk /  +421 905 77 70 89


Útvar hospodársko-prevádzkovej činnosti

Augustín Lanátor - správca, záhradník

+421 905 77 71 07

Hilár Strezenický - vodič

+421 905 77 70 16