Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Verejné obstarávanie

Tlač propagačného materiálu - Diár JH 2017, Plagáty JH 2017, Pozvánky JH 2017“ - 11. 9. 2017 MOS Modra

 • 11. 9. 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Cateringové služby MOS - pracovné stretnutie projektových partnerov projetku HERITAGE SK-AT

 • 9. 3. 2018
 • Modra

Výzva na predloženie cenových ponúk

Viac informácií o podujatí

Stretnutie s malou Táliou - autobusová doprava na podujatie

 • 9. 3. 2018
 • Senec

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Grafické spracovanie a tlač – Vinársky slovník

 • 10.09.2018
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Zakúpenie počítačov

 • 25. 04. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Otvorenie zámku Jedenspeigen – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia

 • 15.5.2019 do 15.00
 • Modra

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov

 • 23. 5. 2019
 • Malokarpatske osvetove stredisko v Modre

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Viac informácií o podujatí

Pracovné stretnutie projektových manažérov 12.6.2019 - autobusová doprava

 • 7. 6. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Pracovné stretnutie projektových partnerov 12.6.2019 - Cateringové služby MOS

 • 10.6.2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko Modra

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Konzekutívne tlmočenie z / do nemeckého jazyka na stretnutí projektových partnerov 12.6.2019

 • 10. 6. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko Modra

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Jarmok ako pred 100 rokmi 23.6.2019 – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia“

 • 18.6.2019
 • Jedenspeigen AT

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Exkurzia 27.-28.6.2019 - Autobusová doprava pre účastníkov podujatia

 • 21. 6. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Závodské bezchleba hody 2019 – Autobusová doprava pre účastníkov podujatia

 • 24. 6. 2019
 • Závod

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Cyrilo-metodské dni 2019 – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia

 • 1. 7. 2019
 • Budmerice

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu – Workshop tradičné remeslá

 • 2. 8. 2019 do 15.00
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Festival v Iloku (Chorvátsko) 23.-25.8.2019 – Autobusová doprava pre účastníkov podujatia

 • 16. 8. 2019 do 12.00
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Vytvorenie novej webovej stránky MOS

 • 19.8.2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Kompletné spracovanie skladací bulletin DOA 2019 – mapa, plagáty A3 sk, A3 nem, A2 sk, tabule DOA 2019 - grafické spracovanie, tlač, doprava

 • 23. 8. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

JABLKOVÉ HODOVANIE® 2019 – tlač plagátov, diárov a tlač a grafické spracovanie máp

 • 11. 9. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Výroba a dodanie textilných záster s vyšívaným logom Jablkové hodovanie® 2019

 • 19. 9. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Autobusová doprava – Exkurzia Deň otvorených ateliérov Dolné Rakúsko 2019

 • 20. 10. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Autobusová doprava – Deň osvetových pracovníkov 2019

 • 23. 10. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Cateringové služby – Deň osvetových pracovníkov 2019

 • 24.10.2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Multifunkčné laserové farebné kancelárske zariadenie A4

 • 15. 11. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Exkurzia Deň otvorených ateliérov 2019 AT-SK-AT autobusová doprava

 • 21. 11. 2019 - 12.00h
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Tlač Plán podujatí MOS 2020

 • 6. 12. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Tlač a dodanie časopisu Vidiečan 2020

 • 12.12.2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí

Kancelársky stolový počítač

 • 31. 12. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predkladanie ponúk

Viac informácií o podujatí