Slávnostné otvorenie kaštieľa v Modre

Po veľkej rekonštrukcii dňa 8.10.2022 otvoril svoju bránu pre verejnosť modranský kaštieľ, ktorý bude slúžiť nielen ako kultúrno-kreatívne centrum pre vinárov, vinohradníkov, umelcov, žiakov, keramikárov, neziskové organizácie, ale i pre širokú laickú a odbornú verejnosť a zároveň je sídlom Malokarpatského osvetového strediska.
V rámci bohatého programu mohli návštevníci nahliadnuť do zrekonštruovaných priestorov kaštieľa, pozrieť si jedinečnú výstavu lokálnej šperkárky a drotárky, výstavu krojov a nábytku z Modry a okolia. Pre najmenších návštevníkov boli pripravené divadelné predstavenia O Lenivom lišiakovi a Dúhový autobus. Počas výtvarného workshopu mali deti a dospelí možnosť vyskúšať si skladanie čipky, prácu s hlinou, alebo zúčastniť sa na výtvarných dielničkách. Na nádvorí si každý účastník tohto krásneho podujatia mohol otlačiť svoj pamätný list s motívom jelenčeka (Lansfeld) a vychutnať si občerstvenie od predajcov, ktorí tu ponúkali svoje výrobky
v rámci podujatia Jablkové hodovanie® s mladým vínom 2022, ktoré sa v ten deň konalo na nádvorí Školskej pivnice SOŠ Vinársko-ovocinárskej.

Počas slávnostného otvorenia zrekonštruovaného kaštieľ bola v jeho priestoroch uložená časová schránka, ktorú pripravil Bratislavský samosprávny kraj ako pamiatku pripomínajúcu našu dobu a túto výnimočnú udalosť.

Rekonštrukcia kaštieľa sa uskutočnila vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju a je projektom HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.