Voda, Slovenské zlato

Reprezentačná fotografická kniha v slovenčine, nemčine a angličtine. Mapuje všetky dôležité slovenské vodné toky, vodopády, tatranské plesá, liečebné kúpele, termálne kúpaliská, jaskyne, vodné nádrže a iné historické, kultúrne a geomorfologické zaujímavosti, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých povodiach, podľa ktorých je kniha aj členená v samostatných kapitolách. Obsahuje výber viac ako 300 fotografií, vo veľkej miere leteckých.

Autorom publikácie je fotograf Bedrich Schreiber, ktorý vydal aj predchádzajúce úspešné fotografické publikácie Slovensko, Bratislava, Dunaj, Malé Karpaty, Región Bratislava a ďalšie.

Knihu si môžete zakúpiť v Kancelárii Malokarpatskej vínnej cesty – SOŠVO, Kostolná 3, Modra  /t. 0915 142 777/ .