Zoznámte sa s porotcami Bratislavských krajských kôl postupových súťaží 2023

Mgr. Martin Kellenberger, akademický maliar

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023 

Krajské kolo postupovej súťaže a výstavy

neprofesionálnej výtvarnej tvorby

60. ročník

Profil porotcu:

Absolvent: Univerzita Komenského, výtvarný odbor (prof. Ľ. Hološka a doc. A. Vika)

Povolanie: výtvarník v slobodnom povolaní

Ocenenia:  1986 – 2019 ocenenia v súťažiach Najkrajšie knihy Československa a Slovenska,1999 laureát salónu Žilinská kresba, 2001 Cena Ľudovíta Fullu, 2006 nominácia na Cenu Hansa Christiana Andersena

Knižné publikácie: monografia (v príprave)

Tvorba: maľba, grafika, ilustrácia, animovaný film, známková tvorba

Sociálne siete a web stránky:

www.martin-kellenberger.com , instagram: martin_kello_kellenberger 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM:

Člen poroty: viac ako 11 ročníkov, na rôznych úrovniach súťaže (krajské kolo, celoštátne kolo), v rôznych funkciách (člen, podpredseda, predseda)

Pár jeho vlastných slov o súťaži a jeho vzťahu k amatérskej výtvarnej tvorbe:

Umenie je dar pre ľudstvo a dá sa pestovať na rôznych úrovniach. Cením si rozhovory o umení a verím, že sa treba s tvorbou podeliť a podporiť ju, ale aj kriticky zhodnotiť rôzne snaženia v našej súťaži. Je stále živá, mení sa, vyvíja sa a to je dobré. Preto vždy keď ma kolegovia  zavolajú, rád pomôžem svojím hodnotením, ale aj povzbudením, či ocenením.

Pekné je ak sa stretneme v porote kolegovia výtvarníci, ktorí sa poznáme dlhé roky a spolu sme zakladali, alebo viedli výtvarnícke spolky v rámci Slovenskej výtvarnej únie, alebo Spolku výtvarníkov Slovenska, ale taktiež je pekné, že spoznávame nových mladších výtvarníkov, či výtvarníkov teoretikov. Výmena názorov a štýl hodnotenia je obohacujúci pre všetkých zúčastnených. Hoci je veľa práce s množstvom prihlásených diel, vždy je tam radosť, samozrejme aj kritickosť, ale bez zlých úmyslov niekomu poškodiť. Skôr ide o to posunúť dopredu to čerstvejšie a autentickejšie. Samozrejme aj klasické polohy môžu byť to pravé orechové, ako aj insita čistého oka a srdca.

Preto milí neprofesionálni umelci, buďte sami sebou, neopičte sa po niekom. Skôr hľadajte svojské vyjadrenie pocitu z krajiny, človeka, či iných výtvarných motívov. Striedajte techniky, hľadajte, ktorá vyhovuje viac vášmu naturelu. Výtvarné dobrodružstvá a radosť nech sú Vašou odmenou.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre dlhoročne spolupracuje s Martinom Kellenbergerom aj na podujatí Salón výtvarníkov.