ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
11 / 2023Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislavaposkytnutie finančných prostriedkov na realizáciu podujatia7000.0009/03/202310/03/2023

6 / 2023Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaposkytnutie priestorov V-klubu - Hviezdoslavov Kubín 20230.0003/03/202303/03/2023

05/2022Mesto Svätý Jur, Prostredná 91, 900 21 Svätý Jurzabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia33520.0021/02/202321/02/2023

188 / 2022Slovenský planárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislavazdružená dodávka plynu21/12/202221/12/2022

185 / 2022Ing. Peter Kuštár, Bratislavahudobné vystúpenie - nádvorie kaštiela MOS150.0002/12/202206/12/2022

183 / 2022Marco Rajt, s.r.o., Veľký Grobhudobné vystúpenie - nádvorie kaštiela MOS20001/12/202205/12/2022

182 / 2022Mária Hamarová, Bratislavakultúrno hudobné vystúpenie - nádvorie kaštiela MOS150.0001/12/202205/12/2022

Zmluva č. 99 - Zmluva o dielo - časť B - dizaj.interiér.vybavenie repre.priestorov BSKJán Kubík KUBIK INTERIÉR, Hlavná 800/450A, 029 44 RabčaDizajnové interiérové vybavenie reprezentačných priestorov Úradu BSK v kaštieli MOS Modra - svietidlá01/12/2022

146/2022Ľubomír Majtán, Čajkovského 47, 917 08 Trnavakultúrne / hudobné, spevácke / vystúpenie50.0012/10/202212/10/2022

145/2022Bc. Adriana Mudrochová, Černockého 3, 831 53 Bratislavakultúrne / hudobno - tanečné / vystúpenie150.0012/10/202212/10/2022