ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
71 / 2024Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislavaposkytnutie finančných prostriedkov400008/04/202409/04/2024

70 / 2024Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislavaposkytnutie finančných prostriedkov200008/04/202409/04/2024

69 / 2024Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislavaposkytnutie finančných prostriedkov350008/04/202409/04/2024

68 / 2024Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislavaposkytnutie finanačných prostriedkov550008/04/202409/04/2024

64 / 2024SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislavaposkytnutie licencie004/04/202404/04/2024

55 / 2024Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislavaposkytnutie fin.prostriedkov na podujatia5080827/03/202428/03/2024

54 /2024Mgr. art. Jakub Tóth, Kysucké Nové Mestoposkytnutie licencie027/03/202427/03/2024

53 / 2024Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislavarealizácia podujatia - Mládež spieva 20243031.9225/03/202426/03/2024

33 / 2024Mgr. art. Marek Valovčin, Sv.Proroka Eliáša 117/1, 094 14 S.PoliankaDodanie videí - Veľkonoč.inšpirácie, Otvorenie záhrady, Detské podujatie, Jablkové hodovanie, Vian.inšp..295019/03/202420/03/2024

23 / 2024Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislavaposkytnutie fin.prostriedkov700011/03/202412/03/2024