ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
5/2021Bedrich Schreiber, Brečtanová 14/c, 831 01 Bratislavalicenčná zmluva za účelom digitalizácie009/03/202109/03/2021

4 / 2021Bedrich Schreiber, Brečtanová 14/c, 831 01 Bratislavabezplatné elektronické poskytnutie predmetov digitalizácie009/03/202109/03/2021

2/2021Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaspolupráca pri príprave podujatia Výtvarné spektrum 2021023/02/202123/02/2021

1/2021Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislavadodávka zemného plynu14/01/202122/01/2021

59/2020Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, 820 05 Bratislavaspolupráca pri realizácii podujatia Festival vín - Rizling rýnsky50030/12/202004/01/2021

58/2020ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislavadodanie elektriny16/12/202017/12/2020

57/2020Združenie Malokarpatská vínna cesta, Horná 20, 900 01 Modraspolupráca pri vydaní nástenného kalendára Premeny malokarpatského regiónu pre rok 2021200003/12/202003/12/2020

56/2020Jakub Chochula, Ždiarska 705/9, 949 01 Nitraudelenie bezodplatnej licencie na audiovizuálne dielo z podujatia DOA 2020028/09/202028/09/2020

48/1/2020VACHO, s.r.o., Šúrska 5, 900 01 Modraupratovacie služby60012/08/202018/08/2020

51/2020Mgr. Darina Lichnerová, Štúrova 112, Modraposkytnutie diela za účelom digitalizácie a dokumentácie017/09/202017/09/2020