ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
62/2021Ing. Peter Vrablecposkytnutie diela za účelom digitalizácie a dokumentácie09/07/202109/07/2021

61/2021Ing. Peter Vrablecdigitalizácia a dokumentácia predmetu09/07/202109/07/2021

60/21ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislavadodanie elektriny02/07/202102/07/2021

32/2021Jakub Chochula, Ždiarska 705/9, 949 01 Nitralicencia na natočenie, spracovanie a výroba audiovizuálneho diela pre podujatie Salón výtvarníkov 202135031/05/202131/05/2021

48/2021Magic Print s.r.o., Rovniankova 15, 851 02 BratislavaPrenájom kancelárskej techniky Xerox11/06/202111/06/2021

46/2021Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaúprava práv a povinností zmluvných strán pri príprave a realizácií podujatia - okres.súťaž Hviezdoslavov Kubín 2021011/06/202111/06/2021

34/2021LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modraprenájom priestorov na výstavu Salón výtvarníkov 20213600.0011/06/202116/06/2021

45/2021SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Modralicencia na hudobnú produkciu na podujatí Salón Výtvarníkov 20211214/06/202114/06/2021

24/2021Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia Salón výtvarníkov 2021700023/04/202104/05/2021

25/2021Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia Malokarpatský slávik 2021300023/04/202104/05/2021