Výzva na predkladanie ponúk „Autobusová doprava na podujatie Mládež spieva“

Výzva na predkladanie ponúk “Autobusová doprava na podujatie Mládež spieva”

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava na podujatie Mládež spieva
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 09.04.2022, v počte 3 autobusov. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 09.04.2022

autobus č.1: vyzdvihnutie účastníkov pri ZUŠ, Štefánikova 27, Ivanka pri Dunaji (25 osôb), odvoz a vyloženie na MsKS, Námestie 1. Mája 2, Senec / vyzdvihnutie účastníkov Námestie 1. Mája 2, Senec, a odvoz naspäť

autobus č.2: vyzdvihnutie účastníkov od  ZUŠ Istrijska 22, a následne Nám. Martina Benku 8, Bratislava (spolu 45 osôb), odvoz a vyloženie na MsKS, Námestie 1. Mája 2, Senec / vyzdvihnutie účastníkov Námestie 1. Mája 2, Senec, a rozvoz naspäť

autobus č.3: vyzdvihnutie účastníkov od Cirkevného konzervatória, Beňadická 16, Bratislava Petržalka (45 osôb), odvoz a vyloženie na MsKS, Námestie 1. Mája 2, Senec / vyzdvihnutie účastníkov Námestie 1. Mája 2, Senec, a odvoz naspäť

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.