Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Bratislavské metamorfózy“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Bratislavské metamorfózy“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 21.09.2021, v počte 1 autobus. Jedná sa o prenájom autobusu s vodičom na uvedenej trase. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 21.09.2021

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov ZUŠ, Fándlyho 10, Senec, počet osôb 23+ rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava. Po ukončení podujatia cca o 14:30 odvoz účastníkov z Bratislavy späť do Senca, počet účastníkov 23 + rekvizity.