Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Štúrova Modra“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Štúrova Modra“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 29.09.2021, v počte 1 autobusov. Jedná sa     o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 29.09.2021

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov Továrenská 10, Malacky, počet     osôb 15 a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Sokolská 8,        Modra. Po ukončení podujatia cca o 17:30 odvoz účastníkov z Modry späť        do Senca, počet účastníkov 15.