Výzva na predkladanie ponúk Autobusová doprava – podujatie Malá Tália

Výzva na predkladanie ponúk Autobusová doprava – podujatie Malá Tália. Verejné obstarávanie ZRUŠENÉ dňom 9. 3. 2020.

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Malá Tália
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 18.03 až 20.03.2020, v počte 11 autobusov. Jedná sa

o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je

vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav

vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 18.03.2020

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov DS Lano Karloveská 32, Bratislava, počet

osôb 11, následne pristúpenie účastníkov DS Pesimky na Račianska 78,

Bratislava, počet osôb 10, a odvoz na miesto konania podujatia Námestie 1. mája,

Senec, počet účastníkov 21,

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov SD Prievoz Kaštieľska, Bratislava, počet

osôb 15, pristúpenie účastníkov v Svätý Jur, počet osôb 8, pristúpenie

účastníkov v Pezinku, počet osôb 13 a odvoz na miesto konania podujatia

Námestie 1. mája, Senec, počet účastníkov 36,

autobus č. 3: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája a prevoz

účastníkov v počte 29,  Senecké jazerá č.167 Sever, Senec. Návrat autobus na

Námestie 1. mája, Senec a následne rozvoz účastníkov do Pezinka, Svätého Jura

a SD Prievoz, Bratislava, počet účastníkov 36.

 

Dňa 19.03.2020

autobus č.1: vyzdvihnutie účastníkov ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava v počte účastníkov 28 + kulisy. Prevoz účastníkov na miesto konania podujatia, Námestie 1. mája Senec. Po vystúpení účastníkov, prejazd autobusu na Senecké jazerá č. 167, Sever, Senec. Nástup účastníkov a ich prevoz na miesto konania podujatia, Námestie 1. mája, Senec počet účastníkov 29.

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov ZUŠ Malacky, Záhorácka 1918/49, Malacky, počet osôb 9, pristúpenie účastníkov VaDiDlo Lozorno, počet osôb 9 a odvoz na miesto konania podujatia Námestie 1. mája, Senec, počet účastníkov 18.

autobus č. 3: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája a prevoz účastníkov v počte 28 Senecké jazerá č.167 Sever, Senec. Návrat autobus na Námestie 1. mája, Senec a následne rozvoz účastníkov do DDS Vrbenského 1, Bratislava, počet účastníkov 28 + kulisy.

autobus č. 4: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája a rozvoz účastníkov do Lozorna a následne do ZUŠ Malacky, počet účastníkov 18.

 

Dňa 20.03.2020

autobus č.1: vyzdvihnutie účastníkov DDS Gong, Karloveská, IUVENTA Bratislava v počte účastníkov 17. Následne vyzdvihnutie účastníkov SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava v počte 8 osôb. Prevoz účastníkov na miesto konania podujatia, Námestie 1. mája Senec, počet účastníkov 25.

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov AGAPE, Partizánska 57, Modra Harmónia, počet osôb 12, a odvoz na miesto konania podujatia Námestie 1. mája, Senec. Po vystúpení účastníkov, prejazd autobusu na Senecké jazerá č. 167, Sever, Senec. Nástup účastníkov a ich prevoz na miesto konania podujatia, Námestie 1. mája, Senec počet účastníkov 28.

autobus č. 3: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája rozvoz účastníkov do DS Pesimisky, Račianska 78, Bratislava, následne SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava, následne DS Lano Karloveská 32, Bratislava, následne DS Gong Karloveská 64, Bratislava, počet účastníkov 46.

autobus č. 4: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája a rozvoz účastníkov do DS Agape, Modra Harmónia, počet účastníkov 12.