Výzva na predkladanie ponúk – „Divertimento musicale – občerstvenie“

Výzva na predkladanie ponúk – „Divertimento musicale – občerstvenie“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Výroba občerstvenia 35 ks obložených bagiet (bageta, maslo alebo dressing,

šunka, syr, zelenina) a 35 ks minerálky jemne perlivej objem PET fľaše 0,5 litra.

Dodanie na miesto konania podujatia: V-klub, Námestie SNP, Bratislava.

Dodanie: dňa 22.10.2021 cca o 16:00 hodine 35 ks minerálok a 35 ks bagiet,

Predmetom zákazky je aj doprava na miesto konania podujatia.