Výzva na predkladanie ponúk – „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie“

Výzva na predkladanie ponúk – „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je : Výroba občerstvenia 68 ks obložených bagiet (bageta, maslo alebo dresing, šunka, syr, zelenina) a 68 ks minerálky jemne perlivej objem PET fľaše 0,5 litra.

Dodanie na miesto konania podujatia: V- klub, Námestie SNP 12, Bratislava.

Dodanie je rozdelené nasledovne: dňa 22.02.2022 cca o 11:00 hodine 34 ks minerálok a 34 ks bagiet, dňa 23.02.2022 cca o 11:00 hodine 34 ks minerálok a 34 ks bagiet.

Predmetom zákazky je aj doprava na miesto konania podujatia.