picture_as_pdf

Zriaďovacia listina + Dodatok č.1

picture_as_pdf

Dodatok č.2 k Zriaďovacej listine

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2021

picture_as_pdf

GDPR Informačná povinnosť

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2022

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2018

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2019

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2020

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2015

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2016

picture_as_pdf

Výročná správa za rok 2017