ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
130/2021Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaposkytnutie priestorov V-klubu - Beniakove Chynorany010/11/202110/11/2021

126/2021Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaposkytnutie priestorov V-clubu v čase konania podujatia "Divertimento musicale"500.0028/10/202128/10/2021

115/2021Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska , Kostolná 3, 900 01 Modraposkytnutie priestoru na podujatie Jablkové hodovanie100.0006/10/202106/10/2021

85/2021CULTUS Ružinov, a.s., BratislavaDočasný podnájom nebytových priestorov1320.0027/09/202130/09/2021

84/2021Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavapoužitie diel - digitálnych reprezentácií kultúrnych objektov29/09/202129/09/2021

73/2021Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinokprenájom priestorov PKC na podujatie Divadelné konfrontácie 20211200.0013/09/202114/09/2021

69/2021Kultúrne zariadenia PetržalkyZmluva o krátkodobom nájme nebyt.priestorov1200.0006/09/202107/09/2021

62/2021Ing. Peter Vrablecposkytnutie diela za účelom digitalizácie a dokumentácie09/07/202109/07/2021

61/2021Ing. Peter Vrablecdigitalizácia a dokumentácia predmetu09/07/202109/07/2021

60/21ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislavadodanie elektriny02/07/202102/07/2021