Číslo Dodávateľ Služba / tovar Suma Došlo Zverejnené Prílohy
9 / 2020 Národné osvetové centrum, Námestie SNP, 812 34 Bratislava Príprava a realizácia podujatia Hviezdoslavov Kubín 2020 100 02/03/2020 05/03/2020

3/2020 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava udelenie licencie na podujatie Ples seniorov 2020 19/02/2020 19/02/2020

2/2020 Incheba, a.s., Viedenská cesta 3 - 7, 85101 Bratislava Nájom priestorov na Ples seniorov 2020 6000 19/02/2020 19/02/2020

1 2020 Národné osvetové centrum, Nám.SNP 12, 812 34 Bratislava príprava podujatia Výtvarné spektrum 2020 a zapožičanie 10 ks stojanov 0 06/02/2020 06/02/2020

ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezov Vytvorenie webovej stránky s názvom www.moska.sk vrátane dizajnu a licencie
190/2019 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Dodávka elektriny oprávnenému odberateľovi 10/12/2019 10/12/2019

190/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava dodávka plynu 25/11/2019 25/11/2019

186/2019 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava Príprava a realizácia podujatia Beniakove Chynorany 100 06/11/2019 06/11/2019

116/2019 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Poskytovanie verejných služieb - mobilná sieť 01/10/2019 01/10/2019

185/2019 SOŠVO, Kostolná 3, 900 01 Modra Zabezpečenie priestorov na podujatie Jablkové hodovanie 2019 100 07/10/2019 07/10/2019