ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
28/2020Andrej Vacho, Harmónia 3212, 900 01 Modrabezodplatné poskytnutie predmetu digitalizácie a dokumentácie027/05/202027/05/2020

27/2020Marta Ifčicová, Záhradná 582/54, 900 23 Viničnébezplatné poskytnutie predmetu digitalizácie a dokumentácie025/05/202026/05/2020

26/2020Anton Stankovský, Stupavabezplatné poskytnutie predmetu na digitalizáciu a dokumentáciu022/05/202025/05/2020

23/2020Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia postupovej súťaže Štúrova Modra200022/05/202022/05/2020

25/2020Mária Hanusková, Cajlanská 177, 902 01 Pezinokbezplatné zapožičanie predmetu na digitalizovanie a dokumentovanie022/05/202022/05/2020

15/2020Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia Stretnutie s malou Táliou800006/05/202006/05/2020

16/2020Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia Zahrajte mi muzikanti 2020250006/05/202006/05/2020

20/2020Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia Bratislavské Metamorfózy 2020250006/05/202006/05/2020

17/2020Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia AMFO 2020150006/05/202006/05/2020

19/2020Malokarpatské osvetové stredisko v Modrerealizácia podujatia Výtvarné Spektrum 2020250006/05/202006/05/2020