ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
182 / 2022Mária Hamarová, Bratislavakultúrno hudobné vystúpenie - nádvorie kaštiela MOS150.0001/12/202205/12/2022

Zmluva č. 99 - Zmluva o dielo - časť B - dizaj.interiér.vybavenie repre.priestorov BSKJán Kubík KUBIK INTERIÉR, Hlavná 800/450A, 029 44 RabčaDizajnové interiérové vybavenie reprezentačných priestorov Úradu BSK v kaštieli MOS Modra - svietidlá01/12/2022

146/2022Ľubomír Majtán, Čajkovského 47, 917 08 Trnavakultúrne / hudobné, spevácke / vystúpenie50.0012/10/202212/10/2022

145/2022Bc. Adriana Mudrochová, Černockého 3, 831 53 Bratislavakultúrne / hudobno - tanečné / vystúpenie150.0012/10/202212/10/2022

144/2022SUNNY DANCE, Gorkého 2680/14, 900 02 Pezinoktanečné vystúpenie skupiny100.0012/10/202212/10/2022

141/2022Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska , Kostolná 3, 900 01 Modraprenájom priestoru pred budovou SOŠVO004/10/202206/10/2022

140/2022SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislavalicencia na použitie hudobneho diela004/10/202204/10/2022

131/2022Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavapríprava a realizácia podujatia DOA 2022026/09/202228/09/2022

100/2022Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislavanájom nebytových priestorov100022/09/202228/09/2022

99 / 2022Ján Kubík KUBIK INTERIÉR, Hlavná 800/450A, 029 44 RabčaDizajnové interiérové vybavenie reprezentačných priestorov Úradu BSK BSK v kaštieli MOS Modra - svietidlá25837.2008/09/202208/09/2022