Číslo Dodávateľ Služba / tovar Suma Došlo Zverejnené Prílohy
184/2019 Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom Kultúry Zrkadlový háj, Rovniakova 3, 851 02 Bratislava Nájom nebytových priestorov na Deň osvetových pracovníkov 2019 500 07/10/2019 07/10/2019

115/2019 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava Spolupráca pri príprave a realizácii podujatia Jablkové hodovanie 2019 23/09/2019 23/09/2019

113/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Propagácia podujatia arte.via Workshop v Taliansku 19/09/2019 19/09/2019

111/2019 Jakub Chochula, Ždiarska 705/9, 949 01 Nitra Licenčná zmluva na vytvorenie audiovizuálneho diela z podujatia DOA 2019 06/09/2019 06/09/2019

107/2019 Občianske združenie Viničiar, Cintorínska 13, 900 23 Viničné Zabezpečenie prípravy a realizáciu účasti FS Viničiar na 40.ročníku festivalu Ilocké leto v Chorvátsku 2200 22/08/2019 22/08/2019

105/2019 občianske združenie Mosty - Gesharim, Romanova 33, 851 02 Bratislava Príprava a realizácia podujatia Tribute to freedom na hrade Devín v Bratislave 5000 14/08/2019 14/08/2019

103/2019 FCC Tnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve 01/07/2019 01/07/2019

93/2019 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Zmluva na udelenie súhlasu - licencie na podujatie Salón Výtvarníkov 2019 18/06/2019 18/06/2019

91/2019 LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modra prenájom priestorov na podujatie Salón Výtvarníkov 2019 3600 31/05/2019 31/05/2019

32/2019 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.19-442-01133 Salón Výtvarníkov 2019 5000 13/05/2019 13/05/2019