ČísloDodávateľSlužba / tovarSumaDošloZverejnenéPrílohy
50Mgr. Darina Lichnerová, Štúrova 112, Modraposkytnutie diela za účelom digitalizácie a dokumentácie017/09/202017/09/2020

49/2020Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaspolupráca pri realizácii podujatia Deň otvorených ateliérov 2020016/09/202017/09/2020

43/2020Jakub Chochula, Ždiarska 705/9, 949 01 Nitralicencia na používanie audiovizuálneho diela - Salón výtvarníkov 2020025/06/202026/06/2020

42/2020Národné osvetové centrum, Nám. SNP č.12, Bratislavaspolupráca s realizáciou projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií a Centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry023/06/202026/06/2020

34/2020LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modraprenájom priestorov Zoya Museum na výstavu Salón výtvarníkov 2020360018/06/202018/06/2020

41/2020SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Modralicencia na hudobnú produkciu na podujatí Salón Výtvarníkov 2020016/06/202016/06/2020

30/2020Renáta Hermysová, Vinice 3, 902 01 Pezinokbezodplatné poskytnutie predmetu digitalizácie a dokumentácie003/06/202003/06/2020

29/2020Igor Rariga, Moyzesova 57, 900 01 Modrabezodplatné poskytnutie predmetu digitalizácie a dokumentácie003/06/202003/06/2020

28/2020Andrej Vacho, Harmónia 3212, 900 01 Modrabezodplatné poskytnutie predmetu digitalizácie a dokumentácie027/05/202027/05/2020

27/2020Marta Ifčicová, Záhradná 582/54, 900 23 Viničnébezplatné poskytnutie predmetu digitalizácie a dokumentácie025/05/202026/05/2020