Hlavný partner

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner: Ing. Ivica Matošová
TeL: +421 2 48 264 260
E-mail:  ivica.matosova@region-bsk.sk
http://www.region-bsk.sk/projekt-heritage-sk-at.aspx

Projektový Partner 1

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Horná 20, 900 01 Modra
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner: Ing. Mgr. art. Roman Maroš
Tel: + 421 (0) 33 643 34 89
E-mail: riaditel@moska.sk
http://www.moska.sk/sk/home

Projektový Partner 2

Museumsmanagement Niederösterreich GmbH
Schlossplatz 1, 3452 Atzenbrugg, Österreich
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner: Christa Zahlbruckner MA
Tel: +43 (0) 2742 90666 6108
E-mail: christa.zahlbruckner@noemuseen.at
http://www.noemuseen.at/de/default.asp

Projektový Partner 3

Kulturvernetzung Niederösterreich
Mistelbach, Wiedenstraße 2, 2130 Mistelbach
Büro Waldviertel, Wiener Straße 2 (Kunsthaus), A-3580 Horn
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner: Mag. Katka Krejcova
Tel: +43 (0) 676 672 1500
E-mail: katka.krejcova@kulturvernetzung.at
http://www.kulturvernetzung.at/

Projektový Partner 4

Marktgemeinde Jedenspeingen
2264 Jedenspeigen, Bahnstraße 2, Österreich
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner: Alfred Kridlo
Tel: +43 (0) 664 80474 1297
E-mail: alfred.kridlo@helvetia.at
http://www.jedenspeigen.at/

Strategický partner

Malokarpatské múzeum v Pezinku
M.R. Štefánika 4, Pezinok
Kontaktná osoba/ Ansprechpartner: PhDr. Martin Hrubala, PhD.
Tel: +421 (0)33 641 33 47
E-mail: martin.hrubala@muzeumpezinok.sk
http://www.muzeumpezinok.sk/sk

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
https://www.sk-at.eu/