Bratislavské metamorfózy 2022 – vyhodnotenie

V dňoch 3. až 5. mája 2022 sa v Dome kultúry Ružinov v Bratislave konalo Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky I., II. a III. kategórie 68. ročníka Hviezdoslavov Kubín – „Bratislavské metamorfózy 2022“.
V podaní šikovných recitátorov tu odzneli diela slovenských a zahraničných autorov a veršované predstavenia divadiel poézie.

V I. kategórii – prednes poézie a prózy a II. kategórii – prednes prózy – porota upozornila na výber textov a odporučila recitátorom viac čítať umelecky hodnotnú literatúru primeranú veku recitátora, ktorej je na súčasnom knižnom trhu dostatok.

V II. kategórii – prednes poézie – porota hodnotila výber textov a interpretáciu ako veľmi dobrú, až výbornú a slovne ocenila prednesy, ktoré ocenenia nezískali.

V III. kategórii – prednes poézie – porota veľmi kladne hodnotila výber náročných básnických textov, rôzne spôsoby interpretácie a do popredia sa dostávajúci intelektuálno – analytický štýl prednesu, ktorý súvisí s najnovšou slovenskou poéziou.

III. kategóriu – prednes prózy – označila porota ako silnú, no v porovnaní s ňou, prednes poézie v tejto kategórii bol o niečo kvalitnejší.

Recitačné kolektívy divadiel poézie pochválila porota za to, že súčasťou ich predstavenia bola hra, ktorá je výborným prostriedkom ako deti uvoľniť a vytvoriť im miesto pre tvorivosť a fantáziu.

Oceneným recitátorom gratulujeme a všetkým účastníkom Bratislavských metamorfóz 2022 želáme veľa úspechov v ich ďalšej recitačnej činnosti.