Cineama 2023

V sobotu 27. 5. 2023 od 9.30 do 17.05 hod. sa v kinosále Kina FILM EUROPE
v Pistoriho paláci na Štefánikovej 834/25 v Bratislave uskutoční 30. ročník projekcia krajského kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby Bratislavského kraja CINEAMA.
Budete si tu môcť pozrieť 38 krátkometrážnych filmov od 33 autorov a autorských kolektívov z troch vekových skupín (do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov), medzi ktorými budú animované filmy, hrané filmy, dokumentárne filmy, publicistiku, experimenty a videoklipy od amatérskych filmových tvorcov.

Na záver po ukončení súťažnej projekcie sa uskutoční rozborový seminár s odborníkmi v oblasti kinematografie spojený s odovzdávaním cien.

Program:
09:30 – 10:00 otvorenie
10:00 – 11:05 I. súťažný blok
11:05 – 11:15 prestávka
11:15 – 12:45 II. súťažný blok
12:45 – 13:30 prestávka
13:30 – 15:25 III. súťažný blok
15:25 – 15:35 prestávka
15:35 – 17:05 IV. súťažný blok
17:05 – 18:00 prestávka – porota vyhodnotenie
18:00 – 19:00 rozborový seminár, vyhlásenie výsledkov

Zmena programu vyhradená.

Projekcia je verejná, vstup na ňu je voľný.

Odborný garant a vyhlasovateľ súťaže je Národné osvetové centrum.