Čo je nové v kaštieli na Hornej ulici

Od augusta 2018 sa budova modranského kaštieľa, Modranom známy aj ako „stará vinárka“ postupne rekonštruuje a dostáva nový šat. Hlavnou uskutočnenou vizuálnou zmenou bola koncom roka 2019 úplne nová strecha. Po častiach bol vymenený krov, zrealizovaná hydroizolácia a nové latovanie. Následne bola položená nová strešná krytina. Na prelome rokov pribudla na lešení na vstupnom krídle vizualizácia zrekonštruovaného kaštieľa.

Za múrmi však panuje aj v týchto dňoch čulý pracovný ruch. V interiéroch sa realizuje nová elektroinštalácia, nové omietky, podlahy, postupne sa osádzajú nové okná. Pripravujú sa nové rozvody na vykurovanie, rozvody pre sociálne zariadenia. Drevené interiérové prvky (dvere, zárubne, schodisko) postupne prechádzajú odborným reštaurovaním. Keďže bol kaštieľ od roku 1963 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, všetky zásahy je potrebné konzultovať so zástupcami Krajského pamiatkového úradu. Ten musel odsúhlasiť napríklad aj profiláciu okien, dverí, farebné prevedenie fasády či okien.

V exteriéri prebehlo nové zameranie pozemku a aktuálne sa buduje nové oplotenie pozemku, resp. záhrady. Asanovaná bola aj časť múru pri hlavnej ceste, ktorej hrozilo zrútenie na chodník a nový múr je aktuálne vo výstavbe. V záhrade prebehol schválený výrub drevín, ktorému predchádzala dôkladná inventarizácia.

Zároveň v rámci projektu prebieha digitalizácia rôznych zbierok. Aktuálne sa podarilo zdigitalizovať historické kroje z Viničného, unikátna zbierka vývrtiek na víno od modranského vinára pána Rarigu, rôzne vinohradnícke a vinárske náradia, keramika a mnoho ďalšieho.

Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum malokarpatského regiónu s digitálno-dokumentačným centrom, študovňou, vinotékou a modernými priestormi pre organizovanie rôznych podujatí a výstav. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci projektu HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.