Cyrilo-metodské dni 2022 – 5. júla 2022 – Farský kostol Sv. Mikuláša – Tomášov

Cyrilo-metodské dni

Na sviatok Sv. Cyrila a Metoda, dňa 5. júla sa v kostole Sv. Mikuláša v Tomášove,
v spolupráci so starostom pánom Istvánom Pomichalom a farským úradom v Tomášove uskutočnil koncert speváckych zborov z Bratislavského kraja. Predstavili sa na ňom spevácke zbory Stupavská Nevädza, Suchovský spevácky zbor, komorný zbor Stella a vrcholom tohto krásneho podujatia bol jedinečný spevácky výkon známej sopranistky Lenky Máčikovej v hudobnom sprievode Klaudie Kosmeľovej na kostolnom organe. Bol to úžasný zážitok pre všetkých návštevníkov a spoločná oslava slovanskej vzájomnosti. Celý program bol obohatený umeleckým prednesom Proglasu Máriom Matulom, spevákom Suchovského speváckeho zboru.

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom koncertu , obci Tomášov a starostovi Istvánovi Pomichalovi , vďaka nim všetci odchádzali spokojní z krásneho podujatia.