Divadelné konfrontácie 2023

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Vás pozýva v dňoch 31. a 1. apríla 2023 do Pezinského kultúrneho centra na podujatie Divadelné konfrontácie 2023,ktoré sa skladá z krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a krajskej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých
s postupom na celoštátne súťaže a prehliadky Belopotockého Mikuláš a FEDIM.

Príďte si s nami užiť chvíle plné umenia, hereckých výkonov a krásnej divadelnej atmosféry.

Podujatie z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum.