Festival dychových hudieb – Na Šarfických lúkach – 11. júna 2022

11. júna 2022 sa pri príležitosti 100. výročia Dychovej hudby Šarfianka konal Festival dychových hudieb na Šarfických lúkach, počas ktorého sa návštevníci mohli dozvedieť o histórii dychovky, zúčastniť sa na oceňovaní starých členov dychovky, vypočuť si festivalový koncert a zúčastniť sa na spomienkovej slávnosti na tých, ktorí na nás pozerajú z nebeskej večnosti. Počas krásneho sobotňajšieho popoludnia zazneli piesne v podaní domácej Šarfianky a hostí: DH Igramčanky, Senčanky, Grinavanky.
Vo večernom programe sa predstavili DH Túfaranka z Moravy a Páví krúžok z partnerskej obce Mlynky v Maďarsku.

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre udelilo Dychovej hudbe Šarfianka k jej krásnemu 100. výročiu Ocenenie za zachovávanie  a rozvoj tradícií dychovej hudby v Bratislavskom kraji. Počas svojej existencie získala DH Šarfianka veľa významných ocenení na festivaloch a súťažiach doma i v zahraničí.

Počas festivalu Na Šarfických lúkach dychové hudby dokázali návštevníkom svoju dôležitosť v kultúrnom živote a aj to, že si zaslúžia podporu tak veľmi dôležitú nielen
pri zachovávaní tradícií.

Festival sa uskutočnil vďaka organizátorom DH Šarfianka, obci Blatné a podpore Poľovníckeho združenia Priehrada Blatné a Fondu na podporu umenia.