AMFO – konzultácie s Lenkou Lindák Lukačovičovou v Národnom osvetovom centre – 11.2.2023