Konc jak živé

Príležitosť pre ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckej ľudovej piesne nad 40 rokov. Krajské kolo celoštátnej súťaže ľudových rozprávačov a regionálna súťaž spevákov záhoráckej ľudovej piesne (nad 40 rokov) .

Príležitosť pre ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckej ľudovej piesne nad 40 rokov. Krajské kolo celoštátnej súťaže ľudových rozprávačov a regionálna súťaž spevákov záhoráckej ľudovej piesne (nad 40 rokov) .