Konzultácie fotografických diel – AMFO 2021 /detskí autori/

beenhere

Online video-konferencia neprofesionálnych fotografov z Bratislavského kraja prihlásených do krajskej súťaže amatérskej fotografickej tvorby pod vedením Mgr. art. Lenky Lindák Lukačovičovej, ArtD.
Tvorivá atmosféra, široké spektrum fotografických žánrov, tém a techník, rozmanitosť vekových skupín a dokonca i národností. Virtuálna platforma opäť vytvorila alternatívny priestor pre amatérskych fotografov pre ich odborné usmernenie skúsenou a empatickou konzultantkou v ich umeleckom smerovaní. Bola to možnosť pre vzájomné odovzdanie si tvorivých i osobných skúseností a pre povzbudenie sa k ďalšej tvorbe.
Ďakujeme za zdieľanie Vašej tvorby.
Tím Malokarpatského osvetového strediska v Modre
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia