Konzultácie VÝTVARNÝCH DIEL *VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024* s Mgr. Martinom Kellenbergerom, akademickým maliarom 17. 2. 2024