NOSITELIA TRADÍCIÍ – 24.06.2023, Kultúrne a informačné stredisko Šenkvice