Odborný seminár a vernisáž, Výtvarné spektrum 2024, Zichyho palác