Šaffova ostroha 2023, V-klub Bratislava, 29.3.2023