Slávnostný začiatok rekonštrukcie kaštieľa MOS v Modre