Stretnutie k projektu „Kultúrno – kreatívne oživenie tradícií“