Stretnutie s malou Táliou – Mestské kultúrne stredisko Senec, 16. a 17. marca 2022