Štúrova Modra 2022 – Kultúrny dom Ľudovíta Štúra – 20.4.2022