Štúrova Modra 2023, 19.4.2023 – KD Ľ. Štúra, Modra