Zlatá čižma 2022

Dňa 15.10.2022 ožilo pódium Domu kultúry Zrkadlový háj vďaka vystúpeniam tanečnej skupiny a folklórnych súborov, ktoré sa tu zúčastnili na krajskej súťaži
a prehliadke choreografií folklórnych kolektívov Jazykom tanca 2022.
Diváci, ktorí zaplnili takmer celú sálu si tu mohli vychutnať krásne tance, piesne
a nádherné kroje z rôznych kútov Slovenska. Svoje umenie tu predviedli FS RUTHENIA, FS DOPRAVÁR, FS TECHNIK STU a TS KUMŠT.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, v ktorých boli udelené nasledovné ocenenia:
A. kategória: choreografie prezentujúce tradičnú formu folklórneho materiálu
(3 – 20 minút)
Priamy postup / Laureát: nebol udelený.
Návrhy na postup: FS Ruthenia Bratislava / Jar na Podkarpatskej Rusi
Zlaté pásmo: FS Ruthenia Bratislava
Strieborné pásmo: FS Technik / Z dvoch strán
Bronzové pásmo: FS Dopravár Bratislava / Horehronský dupák
Špeciálne ceny: FS Ruthenia – Za prezentáciu tradičného odevu

B. kategória: tanečno-divadelné diela vychádzajúce, alebo inšpirované tradičným materiálom (3 – 20 minút)
Priamy postup / Laureát: TS Kumšt Bratislava / ONY III. časť
Návrhy na postup – Zlaté pásmo: FS Kumšt / ONY III. čast


Po súťažnej časti sa účastníci súťaže spolu s divákmi zapojili do tanečného workshopu s lektormi Jaroslavom a Adelou Loeblovcami a ĽH Technik.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Národné osvetové centrum.