Hviezdoslavov Kubín 24.4. 2024 – prednes poézie a prózy IV. a V. kategórie a tvorby divadiel poézie

V príjemnom a útulnom prostredí divadla Teatro Colorato sa 24.4.2024 uskutočnilo krajské kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2024.

Vďaka prednesu talentovaných recitátorov IV. a V. kategórie sme mohli spoznať diela slovenských i zahraničných autorov s rôznymi zaujímavými, či už bežnými, vážnymi, veselými, alebo smutno-humornými témami. V žánri poézia nás niektoré  diela vďaka výbornému prednesu nielen prinútili rozmýšľať nad ich samotnou témou, no v istých okamihoch nás dokázali aj rozosmiať.

Tento rok prekvapili kvalitou prednesu a výberu diel recitátori prózy IV. kategórie. V tomto žánri získali všetci súťažiaci ocenenie.

Divadlá poézie nám predstavili zaujímavo spracované dielo nielen  slovenského klasika Janka Kráľa, ale aj príbeh rodiny, ktorá prišla o matku, či pohľad na rôznorodosť často až nezmyselných programov v televízii.

Všetkým súťažiacim a pedagógom ďakujeme za krásne zážitky pri prednesoch a postupujúcim držíme palce v 70. ročníku celoštátnej súťaže Hviezdoslavov  Kubín 2024 .

A ako hodnotili toto krajské kolo porotcovia?

Jaroslava Čajková vyhodnotila súťaž ako veľmi zaujímavú. Vďaka prednesom sme mali možnosť zistiť akú literatúru mladí ľudia čítajú a ako ju spracúvajú. Za silné označila prednesy prózy, ktoré sa vracajú k staršej literatúre a vďaka ktorým zazneli silné ľudské a tematické výpovede.  Recitátori ukázali, že dobrý umelecký prednes je skutočným majstrovstvom a nie je také ľahké sa k nemu dopracovať. Ten, kto ho ovláda, môže priniesť veľkolepé zážitky. Preto by mali mladí ľudia naďalej čítať a  pri prednese prezentovať  sami seba, miestami aj odvážnejšie.

Renáta Jurčová úroveň IV. kategórie próza bola vynikajúca a každý recitátor bol ocenený. Šikovní recitátori poézie v IV. kategórii si vybrali zaujímavé básne od rôznych autorov. V V. kategórii podali veľmi dobré výkony dve skúsené recitátorky. Začínajúce  divadlá poézie sa učia pracovať s javiskovou metaforou a vytvárať komplexný tvar na javisku. Z toho dôvodu nebolo udelené 1 .miesto a ocenené divadlo získalo druhé miesto s odporúčaním na postup. U recitátorov, ktorí prešli okresným kolom bolo vidieť značný kvalitatívny rozdiel od okresného kola.

Peter Weinciller zhodnotil celkový priebeh krajského kola 70. Hviezdoslavovho Kubína veľmi pozitívne a vyzdvihol silné prednesy a veľmi dobrú úroveň samotného podujatia.   Čo sa týka divadiel poézie, zdôraznil nielen náročnosť tohto žánru, ale aj samotnej práce s metaforou. Poukázal na význam a možnosť samotných detských recitátorov venovať sa hovorenému slovu a interpretácii poézie a prózy, čo kultivuje ich prejav a môže ich posunúť ďalej na umelecké školy a k hereckej práci.

Podujatie z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum. Sponzor: Kníhkupectvo Martinus.sk.