Krajská prehliadka – Mládež spieva 2024

Krajská prehliadka Mládež spieva 2024, ktorú organizovalo Malokarpatské osvetové stredisko, sa konala v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Špeciálnym hosťom večera bol spevácky zbor Lúčnica.

„Organizátori si dali skutočne záležať, pretože súťaž prebiehala úplne bez najmenšieho zaváhania, precíznosť prípravy sa ukázala v plynulosti podujatia, ktoré sa môže popýšiť naplnenou koncertnou sálou poslucháčmi a fanúšikmi jednotlivých zborov. Menovite by som rada vyzdvihla p. Darinu Mladenovovú, ktorej patrí veľká vďaka za jej prácu. Porota hodnotila päť zúčastnených speváckych zborov. Môžem za seba aj snáď za kolegov v porote povedať, že vidieť v SR nastúpené všetky zbory na javisku už bola radosť, že deti sa venujú spievaniu a šíria tak tento fenomén umenia ďalej“. Povedala predsedníčka poroty prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD.

Ako prvý sa v súťaži predstavil Detský spevácky zbor pri ZUŠ v Ivanke pri Dunaji “Ivančatá” s dirigentkou Beatou Martoňovou.
Dirigentka zvolila primeranú dramaturgiu, snažila sa veľmi citlivo pracovať s dynamikou, len ťažko sa jej vyjadruje frázovanie bez väčších znalosti dirigentskej techniky. Veľmi pekne zaspievali dva sólové hlasy  v skladbe Letela páva, letela, za čo dostali Cenu poroty. Treba viac popracovať na sprecíznení intonácie, vylepšiť spoločné tlieskanie a muzikantské smerovanie fráz.
Porota dirigentke odporučila dirigentské školenie, čo by určite pomohlo napredovaniu zboru.


Ocenenie:
Strieborné pásmo

Špeciálna cena poroty pre sólové hlasy v skladbe “Letela páva, letela”


Ako ďalší zbor sa predstavil Detský spevácky zbor (H)lásky pri Základnej škole v Senci s dirigentom Stanislavom Grichom.
Dirigent zvolil pre novovzniknutý zbor pestrú dramaturgiu zameranú prevažne na jednohlas, čo je veľmi správne, aby deti vzájomne pociťovali istotu a nevnímali zatiaľ ďalší hlas. A práve v skladbe “Od Oravy dážď ide“ dirigent veľmi zaujímavo upravil skladbu, kde bol už viachlas a tam sa ukázali ešte rezervy, ale ako dirigent sám povedal, bola to pre deti nová výzva a samozrejme treba v tom pokračovať a docieliť očakávaný cieľ. Dirigent mal snahu dodržiavať dirigentskú etiku, ale tiež by sme odporúčali ešte popracovať v možnostiach vyjadrenia rúk v kontexte s textom.

Ocenenie:
Strieborné pásmo


Ako tretí súťažny zbor sa predstavil Detský spevácky zbor ZUŠkárik pri ZUŠ Istrijská v Bratislave s dirigentkou Júliou Pokludovou.
Zbor už s dlhšou tradíciou sa venuje zborovým skladbám zahŕňajúc viacero štýlových prejavov. Ich dramaturgia bola skutočne pestrá.
Porota odporučila pri výbere strofických piesní viac pracovať s významom slova a práve odlišnosť obsahovosti vyjadriť vhodným dynamickým odlíšením, či patričnou výrazovou emóciou. Dirigentka má veľmi dobré ambície, dirigentské gesto pôsobí prirodzene, len v tom treba nájsť ešte viac možnosti vyjadrenia, čo by pocítili speváčikovia v rámci cítenia legata, smerovania frázy a podobne.

Ocenenie:
Strieborné pásmo


Ako štvrtý v poradí sa predstavil novovzniknutý DSZ Staré mesto – Sirénčatá z Bratislavy s dirigentom Lukášom Kunstom.
Zbor zaujal hneď prvou skladbou “Keď ma vyrazili z hudobnej”, kde sa zborík prejavil čistou intonáciu. Ich vystúpenie ukázalo aj zmysel pre choreografiu, tlieskanie, dupot a podobne, čo spestrilo ešte celkový výraz zboru a v tom okamihu zareagovalo aj publikum. Samozrejme zbor nedisponuje ešte výraznejším zvukom v rámci väčšej odlišnosti dynamiky, ale je na správnej ceste to docieliť správnym hlasovým vedením. Zbor mal výborného klaviristu, ktorý svojim citlivým hraním s farebnými odtieňmi veľmi podporil celkový výkon zboru a preto sme mu udelili špeciálnu cenu za klavírny sprievod.

Ocenenie:
Zlaté pásmo s odporúčaním odbornej poroty na postup do celoslovenského kola Mládež spieva

Špeciálna cena za klavírny sprievod pre Huberta Závodského.


Ako posledný sa predstavil DSZ Margarétka pri ZUŠ J. Kresánka v Bratislave s dirigentom Petrom Rezníkom.
Dirigent zvolil veľmi náročnú dramaturgiu diel M. Jašurdovej. Najskôr zazneli Tri ľudové piesne vo veľmi náročnej úprave a na záver úprava Hava nagila, kde práve v jednohlase sme počuli plnohodnotný zvuk celého zboru v jednoliatosti smerovania fráz a krásnej výpovede v dynamických nuansoch. Náročnosť predošlých troch piesni v zmysle delenia hlasov bola samozrejme zavnímaná menším celkovým zvukom, kde by sme mohli hľadať ešte rezervu v sýtosti druhého a tretieho hlasu a akejsi väčšej vyváženosti.
Zbor pôsobil inak suverénnym dojmom s výborným dirigentským výkonom Petra Rezníka.

Ocenenie:
Zlaté pásmo s pochvalou poroty a s priamym postupom do celoslovenského kola súťaže Mládež spieva

Špeciálna cena poroty za dirigentský výkon pre Petra Rezníka

Viac fotiek nájdete v galérií pod nasledujúcim linkom:

https://www.moska.sk/galerie/mladez-spieva-13-4-2024-slovensky-rozhlas/