Výzva na predkladanie ponúk „Autobusová doprava na podujatie Divadelné konfrontácie“

Výzva na predkladanie ponúk „Autobusová doprava na podujatie Divadelné konfrontácie“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava na podujatie Divadelné konfrontácie
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 01.04.2022 a 02.04.2022, v počte 4 autobusy. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle/klimatizácia.

Dňa 01.04.2022

autobus č.1:  vyzdvihnutie účastníkov 13:00 hod. Biele divadlo – Histrioni, Karloveská 64, Bratislava (11 osôb + rekvizity), následne o 13:15 hod. DS LANO, Majerníková 60, Bratislava (8 osôb + rekvizity) vyloženie účastníkov na mieste konania podujatia Holubyho 42, DK Pezinok / odchod dňa 01.04.2022 z Pezinka cca 21:15 hod vyzdvihnutie účastníkov Holubyho 42, DK Pezinok a odvoz DS Lano, Majerníková 60, Bratislava (8 osôb + rekvizity) a Biele divadlo – Histrioni, Karloveská 64, Bratislava (11 osôb, bez rekvizít) a rozvoz naspäť, spolu počet 19 osôb + rekvizity, jazda TAM AJ SPÄŤ

Dňa 02.04.2022

autobus č.2: vyzdvihnutie účastníkov 10:00 hod. Biele divadlo – Simplex, Karloveská 64,  Bratislava (6 osôb), vyloženie účastníkov na mieste konania podujatia Holubyho 42, DK Pezinok, počet účastníkov 6 osôb, jazda LEN TAM

autobus č.3: vyzdvihnutie účastníkov 11:30 hod. divadlo Čiarový kód, Laurinská 20 , Bratislava (9 osôb + rekvizity), vyloženie účastníkov na mieste konania podujatia Holubyho 42, DK Pezinok, počet účastníkov 9 osôb + rekvizity, jazda LEN TAM

autobus č.4: vyzdvihnutie účastníkov na mieste konania podujatia Holubyho 42, DK Pezinok cca 21:15 hod, spoločne Biele divadlo – Simplex, Karloveská 64,  Bratislava ( 6 osôb + rekvizity) a divadlo Čiarový kód, Laurinská 20 , Bratislava (9 osôb + rekvizity) a rozvoz naspäť, počet účastníkov 15 osôb + rekvizity, jazda LEN NASPÄŤ

 

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.