Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava na podujatie Konc jak živé“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava na podujatie Konc jak živé“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava na podujatie Konc jak živé
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 26.03.2022, v počte 1 autobus. Jedná sa   o prenájom autobusov s vodičom na uvedenej trase. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav        vozidla, vozidlo upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie/klimatizácia   vo vozidle.

Trasa:

Dňa 26.03.2022 o 12:30 vyzdvihnutie účastníkov vo Viničnom, Obecný úrad, následne pristúpenie účastníkov Pezinok – Holubyho (zastávka Pezinok, nám.), následne pristúpenie účastníkov Bratislava – zastávka MHD Patrónka, následne pristúpenie účastníkov Stupava, doprava na miesto podujatia Zohor – Dom kultúry, najneskôr do 14:15, počet účastníkov 45.

 

Po ukončení podujatia dňa 19.06.2021 o 19:45 rozvoz účastníkov podujatia nasledovne: Zohor – Dom kultúry, Stupava, Bratislava – zastávka MHD Patrónka, Pezinok – Holubyho (zastávka Pezinok, nám), Viničné – Obecný úrad, počet účastníkov 45.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.