Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava na podujatie Malá Tália

Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava na podujatie Malá Tália

 

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava na podujatie Malá Tália
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 16.03 a 17.03.2022, v počte 3 autobusov. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je  vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 16.03.2022

autobus č.1:  vyzdvihnutie účastníkov DS Lano Karloveská 32, Bratislava, počet

osôb 9 + kulisy, následne pristúpenie účastníkov ZUŠ Vrbenského 1,Bratislava, počet osôb 5 osôb + kulisy, a odvoz a vyloženie na mieste konania podujatia Námestie 1.Mája 2, Senec, počet účastníkov 14 + kulisy, odchod dňa 16.03.2022 zo Senca cca 17:45 hod. vyzdvihnutie účastníkov Námestie 1. Mája 2, Senec a odvoz DS Lano, Karloveská 32, Bratislava (9 osôb + kulisy) DDS Wonderland, ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava, počet 5 osôb + kulisy a rozvoz naspäť.

autobus č.2: vyzdvihnutie účastníkov DDS pri ZUŠ Bernolákovo, Školská 1, Bernolákovo, počet 10 osôb + kulisy, a odvoz a vyloženie na mieste konania podujatia Námestie 1. Mája 2, Senec, odchod dňa 16.03.2022 zo Senca cca 17:45 hod. vyzdvihnutie účastníkov Námestie 1. Mája 2, Senec a odvoz DDS pri ZUŠ  Bernolákovo, Školská 1, Bernolákovo, počet 10 osôb + kulisy naspäť.

Dňa 17.03.2022

autobus č.1: vyzdvihnutie účastníkov DDS pri ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok, Štefánikova 9, počet 12 osôb + kulisy, odvoz a vyloženie na mieste konania podujatia Námestie 1. Mája 2, Senec, odchod dňa 17.03.2022 zo Senca cca 16:45 hod. vyzdvihnutie účastníkov Námestie 1. Mája 2 a odvoz  DDS pri ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok, Štefánikova 9, (12 osôb + kulisy) naspäť.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.