Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Divadelné konfrontácie“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Divadelné konfrontácie“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 10.09 a 11.09.2021, v počte 3 autobusy. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 10.09.2021

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov Kostolište, počet osôb 15 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 20:30 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Kostolišta, počet účastníkov 15.

Dňa 11.09.2021

autobus č. 1: vyzdvihnutie účastníkov Karloveská 64, Bratislava, počet osôb 21 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 20:30 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Bratislavy, počet účastníkov 21.

autobus č.2: vyzdvihnutie účastníkov Markova 15, Bratislava, počet osôb 7 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 20:30 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Bratislavy, počet účastníkov 7.