Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Od dych po dych“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – podujatia Od dych po dych“

Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 16.10.2021, v počte 2 autobusov. Jedná sa       o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav  vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Autobus č. 1

Dňa 16.10.2021 o 13:00 hod. vyzdvihnutie účastníkov, Metstský úrad, Malacky, (45 osôb+ hudobné nástroje) , príchod do Modry najneskôr o 14:00 po ukončení podujatia odvoz účastníkov späť z Modry do Malaciek cca o 20:00

Autobus č. 2

Dňa 16.10.2021 o 13:00 hod.  vyzdvihnutie účastníkov, Metstský úrad, Devínska Nová Ves, (55 osôb+ hudobné nástroje) , príchod do Modry najneskôr o 14:00 po ukončení podujatia odvoz účastníkov späť z Modry do Devínskej Novej Vsi cca o 20:00