Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – Zlatá čižma“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava – Zlatá čižma“

Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Zlatá čižma

  1. b) Stručný opis zákazky: Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 25.09. 2021, v počte 3 autobusy. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 25.09.2021

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov o 11:30 hod. z  Viničného, počet osôb 25 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom Zrkadlový háj,     Rovniakova 3, Bratislava. Po ukončení podujatia cca o 20:00 odvoz účastníkov z Bratislavy späť do Viničného, počet účastníkov 25.

Dňa 25.09.2021

autobus č. 2:  vyzdvihnutie účastníkov o 11:30 hod. zo  Závodu, počet osôb 45 +        rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom Zrkadlový háj,      Rovniakova 3, Bratislava. Po ukončení podujatia cca o 20:00 odvoz účastníkov z Bratislavy späť do Závodu, počet účastníkov 45.

      Dňa 25.09.2021

autobus č. 3:  vyzdvihnutie účastníkov o 11:30 hod. z Devínskej Novej Vsi, počet        osôb 35 + rekvizity (hudobné nástroje) a odvoz na miesto konania podujatia:         Kultúrny dom Zrkadlový háj, Rovniakova 3, Bratislava. Po ukončení podujatia cca o 20:00 odvoz účastníkov z Bratislavy späť do Devínskej Novej Vsi, počet účastníkov 35.