Výzva na predkladanie ponúk – Festival vín – Rizling rýnsky – odborná a verejná degustácia

Výzva na predkladanie ponúk – Festival vín – Rizling rýnsky – odborná a verejná degustácia

Opis predmetu obstarávania: Predmetom verejného obstarávanie je :

Odborná degustácia:

Zabezpečenie odbornej a hodnotiacej poroty: 25 hodnotiteľov a 1 predseda.

Odmena pre hodnotiteľov a odmena pre predsedu.

Príprava štatútu a vedenie súťaže.

Prenájom priestorov na odbornú degustáciu – konferenčný priestor, technické

zabezpečenie, wifi, poháre, nálievky, odlievky , chladenie vína, anonymita súťaže.

Zabezpečenie obslužného personálu – nalievači vína.

Zabezpečenie občerstvenia pre 30 osôb: minerálka – perlivá, neperlivá. Džús –

pomarančový, multivitamínový. Obed – polievka 0,3 dcl (vývar), hlavné jedlo –

kuracie mäso na prírodno gramáž 120 g, príloha ryža 150 g, zeleninový šalát 80 g.

Ekvivalent vegetariánsky obed, dezert

 

Verejná degustácia:

   Poskytnutie verejného priestoru pre 100 osôb

Zabezpečenie pohárov v počte 300 ks s logom podujatia

Zabezpečenie chladenia vína

Zabezpečenie obslužného personálu

Výherné ceny a diplomy

 

  1. Termín dodania: odborná degustácia 10.09.2020, verejná degustácia 10.10.2020